REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ
   WWW.FizjoRent.PL

§ 1

Postanowienia początkowe

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego pod adresem internetowym www.fizjorent.pl będącego własnością Pawła Bachowskiego a prowadzących działalność gospodarczą pod firmą Prestigie Stuff Paweł Bachowski 32-566 Lazurowa 32 Kwaczała zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).  NIP 6282272131, REGON 369603238, tel. 535674461, email: kontakt@fizjorent.pl, nr rachunków bankowych: ALIOR BANK  81 2490 0005 0000 4500 9458 8567 
 2. Każdy Użytkownik strony zobowiązany jest do zapoznania się, przestrzegania oraz akceptacji niniejszego Regulaminu.
 3. Wszystkie nazwy handlowe, logo, treści, informacje oraz odnośniki umieszczone
   na stronie należą do ich właścicieli. Zdjęcia zamieszczone na stronie korzystają
  z bezpłatnej licencji bazy zdjęć zamieszczonej na stronie www.pexels.com albo www.pixabay.com bądź pochodzą od osób, od których została uzyskana zgoda na ich używanie na stronie.
 4. Zabrania się nieuprawnionego korzystania ze strony internetowej np. poprzez kopiowanie treści zamieszczonych na stronie bez podania ich źródła (autora, odnośnika).
 5. Pytania oraz uwagi odnoszące się do niniejszego Regulaminu oraz aspektów dotyczących funkcjonowania i korzystania ze strony internetowej www.fizjorent.pl należy kierować  na adres mailowy kontakt@fizjorent.pl.pl

§ 2

Warunki korzystania ze strony internetowej

 1. Właściciel strony zapewnia dostęp do zawartości strony internetowej zgodnie
  z warunkami niniejszego Regulaminu.
 2. Strona internetowa dostępna jest pod adresem www.fizjorent.pl  i korzystanie
  z niej możliwe jest za pomocą wszelkich przeglądarek internetowych.
 3. Strona internetowa służy do wynajmu sprzętu sportowego, zgodnie z regulaminem działalności zamieszczonym na stronie.
 4. Zakazane jest używanie i kopiowanie oprogramowania, procesów i technologii, które stanowią część strony internetowej.
 5. Strona internetowa używa tzw. plików cookies (ciasteczka) do zbierania informacji
  o dostępie użytkownika do strony internetowej, a także jego preferencjach. Wspomniane dane zbierane są w celu optymalizacji działania strony internetowej oraz dopasowania jej do indywidualnych potrzeb użytkownika.
 6. Wszelkie odnośniki do innych stron internetowych oraz innych źródeł wiedzy mają wyłącznie charakter informacyjny oraz edukacyjny.
 7. Strona internetowa oraz jej treści (logo, grafiki, artykuły oraz inne) chronione są prawami autorskimi oraz innymi przepisami, związanymi z ochroną własności intelektualnej.
 8. Właściciel strony internetowej w pełni szanuje prywatność Użytkowników strony,
  a poszczególne informacje dotyczące zbierania danych oraz cookies znajdują się
  w      § 3 niniejszego Regulaminu dotyczącego Polityki prywatności.

§ 3

Zasady korzystania ze sklepu

1. Warunkiem złożenia zamówienia jest założenie przez Klienta Konta Klienta poprzez dokonanie rejestracji korzystając z odnośnika “NOWY KLIENT” w zakładce “MOJE KONTO”, wypełniając dane, określone w formularzu rejestracji w Sklepie, a następnie dokonując akceptacji Regulaminu oraz aktywacji Konta Klienta poprzez otwarcie linku przesłanego na podany adres mailowy Klienta.
2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową: www.FIITNESSNAWYNOS.pl dokonać wyboru rodzaju i ilości Towaru przez Klienta oraz dokonać zalogowania. Następnie celem zawarcia Umowy Klient powinien dokonywać kolejnych wskazanych na stronie internetowej Sklepu czynności technicznych, zgodnie z treścią wyświetlanych Klientowi na stronie internetowej Sklepu komunikatów.
3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych, w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu usługami, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w internecie.

§ 5

Sposób i termin zapłaty 
1. Ceny towarów wyrażone są w złotych polskich oraz zawierają podatek od towarów i usług (VAT).
2. Klient nie jest zobowiązany do złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.
3. Formę płatności Klient może wybrać podczas procedury składania zamówienia. Sprzedawca umożliwia Klientowi następujące sposoby dokonania zapłaty:
a) płatność przelewem bankowym na rachunek Sprzedawcy:  81 2490 0005 0000 4500 9458 8567. W tytule wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy należy podać numer zamówienia. Zapłata winna być dokonana po złożeniu zamówienia i otrzymaniu potwierdzenia, o którym mowa w mowa powyżej pkt III ust. 4. Zamówienie zostanie zrealizowane po zaksięgowaniu całości wpłaty;
b) płatność gotówką przy odbiorze (za pobraniem);
c) płatność gotówką przy odbiorze osobistym.
d) za pośrednictwem wpłat on-line obsługiwanych przez cashbill.pl (za pośrednictwem kart kredytowych lub przelewów bankowych).
4. Do kwoty zamówienia doliczany jest koszt przesyłki w zależności od rodzaju przesyłki i kwoty zamówienia. Koszty dostawy zostaną podane do wiadomości Klienta przed złożeniem zamówienia.
5. Przed ostatecznym złożeniem zamówienia, Klient musi wyrazić zgodę na doliczenie do kwoty zamówienia kosztów wysyłki, o których mowa w ust. 4. powyżej.
6. Informacja o całkowitym koszcie zakupu Towaru, obejmującego jego cenę oraz koszt dostawy są dostępne dla Klienta po wybraniu przez niego formy płatności za wybrany Towar oraz sposobu dostawy.
7. Kupujący chcący otrzymać fakturę VAT na firmę, podczas zamówienia powinien wybrać odpowiednią opcję, podać dane podmiotu wraz z numerem NIP, na rzecz którego ma zostać wystawiona faktura VAT.
8. W przypadku zwrotu towaru Sprzedawca wystawi fakturę korygującą.
9. Dostawy zamówionych Towarów realizowane są za pośrednictwem kurierów firmy fizjorent.pl . Realizacja dostawy możliwa jest również poprzez osobisty odbiór Towaru w siedzibie Sprzedawcy.
10. Koszty doręczenia przez pracowników firmy Prestige Stuff Paweł Bachowski wynosi 50-70 zł brutto.